Jaap Luikenaar

Jaap LuikenaarJaap Luikenaar (1953, Den Haag) kan er na zijn pensionering en in de coronacrisis niet langer omheen: zijn dagboekaantekeningen over de borstkankerbehandeling van zijn vrouw Helma te bewerken tot een boek. Heel anders dan zijn eerdere publicaties, waaronder Het Grote Lobbyboek – een everseller uit 2006 over de kneepjes van het lobbyvak – en de tientallen columns die hij sinds 2013 in het vakblad Europoortkringen schrijft over de Rotterdamse haven.

In de wereldhaven werkt hij geruime tijd als lobbyist, communicatie- en onderwijsadviseur en later als directeur van het haveninformatiecentrum EIC Mainport Rotterdam. Het schrijven leert hij vele jaren daarvoor. Hij breekt zijn rechtenstudie in Leiden af en wordt redacteur bij dagblad Het Vaderland en eindredacteur van het maandblad Wereldkinderen.

In zijn woonplaats, de lichtstad Eindhoven, is Jaap bestuurslid van de kinderhulporganisatie Terre des Hommes en ‘smaakmaker’ bij WIN (werken in netwerken), www.werkeninnetwerken.nl. Via dat netwerk stimuleert hij mensen om op een nieuwe, ondernemende manier hun werk te organiseren. Betekenisvol werken is het waar het in Jaaps ogen in de nieuwe economie om draait. En dat hoeft niet op te houden bij je pensioenleeftijd.

 

VAN DEZE AUTEUR

Man op de mammapoli - CoverMan op de mammapoli
Als je vrouw de diagnose borstkanker krijgt, valt er ineens veel te regelen en komen er veel emoties los. Samen stappen jullie in een onbekende wereld van chemo, tumoren en bijwerkingen. Een periode van ‘witte en zwarte’ weken breekt aan met momenten van onzekerheid, somberheid, pijn en verdriet. Ook voor jou. Hoe ga je daar als partner mee om? Wat kun je beter wel doen en wat niet om voor haar een goede steun en toeverlaat te zijn? En hoe maak je er een liefdevolle periode van?
Innemend, vrijmoedig en met oog voor tragikomische details schrijft Jaap Luikenaar over de borstkanker van zijn vrouw Helma. Zowel de narigheid en verwikkelingen tijdens de behandeling in het ziekenhuis, als in de tijd erna komen aan de orde. Voor een bredere kijk heeft Jaap ook andere partners van borstkankerpatiënten geïnterviewd. Daarmee is dit boek een must read voor iedereen die te maken heeft met borstkanker.


REACTIES VAN LEZERS

Jaap geeft een indringend en openhartig beeld van zijn ervaringen als partner van een borstkankerpatiënt.

– Bas Bierkens, journalist Eindhovens Dagblad.

Het boek raakte me omdat ik pas bij het lezen begreep wat Helma en Jaap allemaal te verduren hebben gehad. Destijds voelde ik me als goede vriendin toch wat aan de zijlijn.

– Ine van de Rijke, leesclub Libera.

Een hartverwarmend verslag over een zware periode en tegelijk een inspirerende en blijmoedige gids die andere partners verder kan helpen.

– Sylvia Roes, communicatieadviseur.


 IN DE MEDIA

Wat als je vrouw borstkanker krijgt en je staat er als man naast? Je stapt een onbekende wereld binnen van chemo’s, van onzekerheid en veranderingen. Hoe ga je daarmee om als man en hoe kun je voor haar een steun zijn? Eindhovenaar Jaap Luikenaar beleefde het proces met zijn vrouw en schreef er een boek over: Man op de mammapoli.

– Lees verder op ed.nlVOLG DEZE AUTEUR

Website manopdemammapoli.nl LinkedIn Jaap Luikenaar